Правила і порядок надання благодійної допомоги та організації публічного збору коштів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цих правилах терміни вживаються в такому значенні:

 • 1) Фонд - некомерційна Благодійна Організація «Міжнародний Благодійний Фонд «Любов до Украйни».
 • 2) Благоотримувач - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
 • 3) Благоотримувачами можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

1.2 Фонд здійснює свою діяльність згідно статуту.

2. НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО ФОНДУ І ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ:

2.1 На розгляд згідно програми до фонду відправляються наступні документи:

 • гуманітарна допомога
 • Копію запиту (файл);
 • Копію паспорта (всіх сторінок);
 • Копію ІПН;
 • Копію Внутрішню Переміщену Особу (ВПО) за наявністю.
 • Згода на публікацію матеріалу (файл).
 • Свідотство народження дитини серія
 • Якщо ви мати-одиначка та батько одинак надайте копію відповідних документів.
 • медична допомога військовослужбовця
 • Копію запиту (файл);
 • Копію паспорта (всіх сторінок);
 • Копію ІПН;
 • Копію військового квитка;
 • Копію листа з описом історії перебігу захворювання;
 • Копію заключення висновку лікаря, знімки, виписки;
 • Реквізити банківського рахунку, відкритого на БЛАГООТРИМУВАЧА або найменування медичного закладу;
 • Згода на публікацію матеріалу (файл);
 • Аматорські фотографії БЛАГОУТРИМУВАЧА (Військовослужбовця) (3-4 шт.);
 • Копія свідоцтво про інвалідність (якщо є, ксерокопія).
 • медична допомога дітям
 • Заява батько/матір (подається дві заяви від обох батьків)(файл);
 • Копію паспорта (всіх сторінок);
 • Копію ІПН;
 • Копію листа з описом історії перебігу захворювання;
 • Копію заключення висновку лікаря, знімки, виписки;
 • Копію Свідотство народження дитини;
 • Згода на публікацію матеріалу (файл);
 • Заява на збір коштів;
 • Реквізити банківського рахунку, відкритого на БЛАГООТРИМУВАЧА або найменування медичного закладу;
 • Фотографії дитини (3-4 шт.);
 • Якщо ви мати-одиначка та батько одинак надайте копію відповідних документів;
 • Довідка про склад сім’ї (про те, хто прописаний разом з БЛАГООТРИМУВАЧЕМ, ксерокопія);
 • Ксерокопії довідок про доходи членів сім’ї .

2.2 БЛАГООТРИМУВАЧ несе відповідальність за достовірність всієї наданої в ФОНД інформації.

2.3 Після розгляду вищезазначених документів і перевірки інформації, ФОНД приймає рішення про можливість надання благодійної допомоги БЛАГООТРИМУВАЧАМ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

3.1 ФОНД здійснює:

 • 1) Відкриття сторінки БЛАГООТРИМУВАЧА на офіційному сайті ФОНДУ.
 • 2) Переклад медичної документації на англійську мову за допомогою партнерів ФОНДУ (при відсутності можливості у БЛАГООТРИМУВАЧІВ здійснити переклад).
 • 3) Проведення кампаній та акцій з метою збору коштів на оплату рахунків БЛАГООТРИМУВАЧІВ.
 • 4) Збір коштів на оплату офіційних рахунків з клінік на проведення операцій, обстежень, лікування, закупівлю ліків чи інших предметів медичного характеру.
 • 5) Збір коштів на рахунки Благодійної Організації для БЛАГООТРИМУВАЧА за допомогою таргетованої реклами від імені БЛАГООТРИМУВАЧА та іншими методами.
 • 6) При необхідності фонд організовує фото та відеозйомку для подальшого просування збору для БЛАГООТРИМУВАЧА.

3.2 Благоотримувач надає право ФОНДУ звертатись від свого імені в інші фонди та організації з клопотанням про допомогу.

3.3 Попередньо обумовлено сума загального збору підкріплюється необхідними документами з медичних установ. У випадку якщо в процесі лікування з’являються непередбачувані обставини, сума загального збору збільшується і підтверджується документами відповідної медичної установи.

3.4 Благоотримувач дає згоду на розміщення фото, аудіо та відео продукції в усіх необхідних для збору інструментах зокрема в мережі інтернет.

3.5 Фонд має право оплачувати транспортні та дорожні витрати пов’язані з забезпеченням лікуванням благоотримувача та витрати по оренді житла в іноземній країні.

3.6 БЛАГООТРИМУВАЧ зобов’язаний:

 • 1) Регулярно, не рідше 1 разу на 3 дні, надавати інформацію про свій стан здоров’я.
 • 2) Надавати інформацію за результатами розмов з лікарями, представниками медичних установ.
 • 3) Проінформувати з ФОНДОМ зміни по вибору медичних установ, а також по тактиці збору коштів.
 • 4) Інформувати ФОНД про звернення в міністерства і комітети охорони здоров’я.
 • 5) Не рідше 1 разу на 7 днів надавати інформацію щодо надходження пожертвувань на особисті рахунки БЛАГООТРИМУВАЧІВ (у тому числі надання виписки по рахунках з банківських установ), отримання готівкових коштів від жертводавців, поштових переказів.
 • 6) При кожному витрачанні коштів, що надійшли на покупку ліків, оплату обстежень, аналізів, операцій, авіаквитків надавати в ФОНД підтверджувальні документи (товарні та касові чеки, копії документів, транспортних квитків тощо).
 • 7) Відповідати на дзвінки та листи, що надходять від співробітників і волонтерів ФОНДУ.
 • 8) Письмово проінформувати ФОНД у разі, якщо в лікувальному процесі бере участь посередник:
 • Юридична адреса: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Франка,2 кв. 10.
 • Фактична адреса: 02000, Україна, м. Київ, вул. Кубанської України, 1А, оф 9-11.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ:

4.1 Всі кошти ФОНД збирає на оплату конкретного рахунку, наданого БЛАГООТРИМУВАЧАМИ.

4.2 ФОНД не несе відповідальності за самостійний збір коштів родичами БЛАГООТРИМУВАЧІВ.

4.3 ФОНД вправі в односторонньому порядку припинити надання благодійної допомоги у випадках:

 • 1) Коли БЛАГООТРИМУВАЧІ і/або їх родичі не відповідають на листи і дзвінки від співробітників і волонтерів ФОНДУ.
 • 2) Коли БЛАГООТРИМУВАЧІ і/або їх родичі ведуть самостійний збір коштів із заявами потреб і сум, які не відповідають дійсності.
 • 3) Коли БЛАГООТРИМУВАЧ не надає інформацію про стан здоров’я, надходження благодійних коштів, переговорах з лікарями, зміну і доповнення лікувальної тактики, звітів по витрачених коштах, згідно з пп.3.6. В даних випадках Директор Фонду може відмовити у наданні благодійної допомоги в односторонньому порядку з одночасним закриттям збору або винести питання на зборах ради засновників фонду з подальшою офіційною відповіддю, висланою БЛАГООТРИМУВАЧУ поштою або на електронну адресу.

4.4 У разі відмови БЛАГООТРИМУВАЧІВ від благодійної допомоги, лікування, консультації, медикаментів, операції і т.д., ФОНД закриває збір коштів і робить офіційну заяву на сайті ФОНДУ про закриття збору. Кошти від такого збору будуть передані іншим підопічним, які звернулися за допомогою до ФОНДУ та/або на статутну діяльність самої Благодійної Організації «Міжнародний Благодійний Фонд «Любов до Украйни».

4.5 У разі не витрачання зібраних коштів за прямим призначенням (наприклад, при загибелі пацієнта; завершення лікування), всі зібрані кошти перераховуються на рахунок ФОНДУ, на користь інших підопічних, які звернулися за допомогою до ФОНДУ та/або на статутну діяльність самої Благодійної Організації «Міжнародний Благодійний Фонд «Любов до Украйни», що завіряється відповідним листом на ім'я директора Фонду.

4.6 У разі, коли сума зібраних коштів перевищує суму організованого збору, зайві кошти ФОНД перераховує на користь інших підопічних, які звернулися за допомогою до ФОНДУ та/або на статутну діяльність Благодійної Організації «Міжнародний Благодійний Фонд «Любов до Украйни».

4.7 У разі нецільового витрачання коштів благоотримувачів, ФОНД вправі подати інформацію в податкові органи.

4.8 ФОНД здійснює свою допомогу безоплатно.

4.9 Уся сума зібраних коштів використовується відповідно статуту, цих правил та порядку, за мінусом комісії платіжних систем.