lovetoukraine.org מדיניות פרטיות זו חלה על האתר

העמוד הזה מכיל מידע לגבי המידע שהנהלת האתר או צדדים שלישיים יכולים לקבל כאשר המשתמש (את/ה) מבקר בו

נתונים שנאספו בעת ביקורך

נתונים אישיים בעת ביקור באתר מועברים על ידי המשתמש מרצונם, הם עשויים לכלול: שם, שם משפחה, פטרונימי, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות לאספקת סחורה או מתן שירותים, פרטי החברה שהמשתמש מייצג, תפקיד ב. החברה שהמשתמש מייצג, חשבונות ברשתות חברתיות, כמו גם - שדות טפסים נוספים הניתנים למילוי

אנו לא בודקים את דיוק הנתונים שנותרו ואינו מבטיחים ביצוע איכותי של הזמנות, מתן שירותים או משוב אצלנו אם נמסור מידע שגוי

הנתונים נאספים על ידי הטפסים הזמינים באתר למילוי, למשל - הרשמה, הזמנה, הרשמה, השארת ביקורת, שאלה, משוב ועוד

הטפסים המותקנים באתר יכולים להעביר נתונים הן ישירות לאתר והן לאתרים של ארגוני צד שלישי סקריפטים של שירותי צד שלישי

ניתן לאסוף נתונים באמצעות העוגיות הטכנולוגיות (עוגיות) הן ישירות על ידי האתר והן על ידי סקריפטים של שירותים של צדדים שלישיים. נתונים אלו נאספים באופן אוטומטי, ניתן למנוע שליחת נתונים אלו על ידי השבתת עוגיות (עוגיות) בדפדפן בו האתר נפתח

נתונים לא אישיים

בנוסף לנתונים אישיים, בעת ביקור באתר, נאספים נתונים שאינם אישיים, הם נאספים אוטומטית על ידי שרת האינטרנט בו נמצא האתר, באמצעות CMS מערכת ניהול תוכן , סקריפטים של צד שלישי המותקנים באתר. הנתונים שנאספים אוטומטית כוללים: כתובת ה-IP וארץ הרישום שלו, שם הדומיין ממנו הגעת אלינו, מעבר מבקרים מעמוד אחד באתר לאחר, מידע שהדפדפן שלך מספק מרצונו בעת ביקור באתר האתר, קובצי Cookie, ביקורים, נתונים אחרים שנאספו על ידי מונים ניתוח צד שלישי המותקנים באתר מתועדים

נתונים אלו אינם מותאמים אישית ומטרתם לשפר את שירות הלקוחות, לשפר את השימושיות באתר, לנתח סטטיסטיקות תנועה

מסירת נתונים לצדדים שלישיים

אנו לאו חושפים מידע אישי של משתמשים לחברות, ארגונים ואנשים שאינם קשורים אלינו. החריגים הם המקרים המפורטים להלן

נתוני משתמש בגישה ציבורית

הנתונים האישיים של המשתמש עשויים להתפרסם ברשות הרבים בהתאם לפונקציונליות של האתר, למשל בעת השארת ביקורות/שאלות, השם שצוין על ידי המשתמש עשוי להתפרסם, פעילות כאמור באתר הינה וולונטרית והמשתמש , במעשיו, מסכים לפרסום כאמור

כנדרש בחוק

מידע עשוי להיחשף על מנת למנוע הונאה או פעולות בלתי חוקיות אחרות; לבקשת החוק ובמקרים אחרים הקבועים בדיני מדינת ישראל

כדי לספק שירותים, למלא התחייבויות

המשתמש מסכים כי ניתן יהיה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים על מנת לספק שירותים שהוזמנו באתר, למילוי התחייבויות אחרות כלפי המשתמש. אנשים כאלה, למשל, כוללים שירותי שליחויות, שירותי דואר, שירותי הובלה ואחרים

שירותי של ארגונים צד שלישי המותקנים באתר

באתר עשויים להיות טפסים האוספים מידע אישי מארגונים אחרים, במקרה זה, האיסוף, האחסון וההגנה על המידע האישי של המשתמש מתבצע על ידי ארגוני צד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם

איסוף, אחסון והגנה על מידע המתקבל מארגון צד שלישי מתבצע בהתאם למדיניות פרטיות זו

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים כדי לאסוף, לאחסן ולעבד את הנתונים שנאספו כדי להגן עליהם מפני גישה בלתי מורשית, שינוי, חשיפה או השמדה, להגביל את הגישה של העובדים, הקבלנים והסוכנים שלנו לנתונים אישיים, לשפר כל הזמן את שיטות האיסוף, האחסון והעיבוד. , כולל אמצעי אבטחה פיזיים למניעת גישה לא מורשית למערכות שלנו

הסכמתך לתנאים אלה

בשימוש באתר אתה מביע את הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, אנא אל תשתמש בה. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום השינויים במדיניות זו ייחשב כקבלתך לשינויים אלו

שלילת אחריות

מדיניות הפרטיות אינה חלה על כל אתרים אחרים ואינה חלה על אתרי צד שלישי העשויים להכיל אזכור לאתר שלנו ומהם ניתן ליצור קישורים לאתר, וכן קישורים מאתר זה לאתרים אחרים באתר. מרשתת. איננו אחראים לפעולות של אתרים אחרים

שינויים במדיניות הפרטיות

יש לנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנו ממליצים למשתמשים לבדוק את הדף הזה באופן קבוע כדי להתעדכן בכל שינוי לגבי האופן שבו אנו מגנים על מידע המשתמש שאנו אוספים. בשימוש באתר אתה מסכים לקבל אחריות לעיון תקופתי במדיניות הפרטיות והשינויים בה